Tietosuojaseloste

 

(Tietosuojarekisteri julkaistiin 24.5.2018.)

 

1. Tietosuojarekisterin nimi

Ramika Pro Oy:n (A-T Lastenturva) markkinoinnin ja viestinnän henkilörekisteri

Lastenturva.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Ramika Pro Oy (A-T Lastenturva)
Y-tunnus: 1570401-9

Martinkyläntie 54
01720 Vantaa
Puh: 010 4703 300

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mika Rimpiläinen
Pu
h: 010 4703 300
myymala@lastenturva.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Ramika Pro Oy:n (A-T Lastenturvan) asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, tuotemerkkien markkinointiin, tapahtumien tiedottamiseen ja muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Nethit Oy, Klarna Oy, Klevu Oy, Mainostoimisto Kanavato Oy, Google Analytics, Posti Oy ja Oy Matkahuolto AB.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus järjestelmään ja he ovat sitoutuneet noudattamaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Tietojärjestelmä on täysin suojattu.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle. 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle.